Bäddat för Trubbel

Välkomna till sommarens komiska kaos på Krusenstiernska Teatern i Kalmar!

Välkomna till sommarens komiska kaos på Krusenstiernska Teatern i Kalmar!

Krusenstiernska Teater • 30 Jun - 31 Jul

Avbeställningsskydd

Ersättningsvillkor vid avbeställning senast 30 dagar före föreställning

Avbeställningsskyddet ger rätt till fri avbokning/ombokning om biljetten med avbeställningsskydd är försäljningsstället tillhanda senast 30 dagar innan föreställningen.

Ersättningsvillkor vid avbeställning senare än 30 dagar men minst 48 timmar före föreställning:

Fri avbokning/ombokning senare än 30 dagar men minst 48 timmar före föreställning tillåts i de fall gästen rimligen inte kan gå på föreställningen på grund av att:

En oförutsedd händelse inträffar som förorsakar väsentlig skada i bostad.
Gästen, dess sällskap på föreställningen eller nära anhörig drabbats av akut sjukdom eller olycksfall. Med nära anhörig menas make/maka, barn, barnbarn, syskon, förälder eller person med vilken gästen sammanlever. Skadehändelse, som vid beställningstillfället varit okänd, ska styrkas med läkarintyg eller polisanmälan, först då ersätts biljetten. Avbeställning ska ske senast 48 timmar
före föreställningen.
Vid avbeställning kontakta:

Kontakta Kalmarsalen via mail biljett@kalmarsalen.se eller telefon
0480-42 10 10 Obs! avgiften för avbeställningsskydd & serviceavgiften återbetalas ej och ett avbeställningsskydd gäller endast för en biljett. Ombokning sker i mån av plats.

Ersättningsvillkor vid avbeställning senast 30 dagar före föreställning

Avbeställningsskyddet ger rätt till fri avbokning/ombokning om biljetten med avbeställningsskydd är försäljningsstället tillhanda senast 30 dagar innan föreställningen.

Ersättningsvillkor vid avbeställning senare än 30 dagar men minst 48 timmar före föreställning:

Fri avbokning/ombokning senare än 30 dagar men minst 48 timmar före föreställning tillåts i de fall gästen rimligen inte kan gå på föreställningen på grund av att:

En oförutsedd händelse inträffar som förorsakar väsentlig skada i bostad.
Gästen, dess sällskap på föreställningen eller nära anhörig drabbats av akut sjukdom eller olycksfall. Med nära anhörig menas make/maka, barn, barnbarn, syskon, förälder eller person med vilken gästen sammanlever. Skadehändelse, som vid beställningstillfället varit okänd, ska styrkas med läkarintyg eller polisanmälan, först då ersätts biljetten. Avbeställning ska ske senast 48 timmar
före föreställningen.
Vid avbeställning kontakta:

Kontakta Kalmarsalen via mail biljett@kalmarsalen.se eller telefon
0480-42 10 10 Obs! avgiften för avbeställningsskydd & serviceavgiften återbetalas ej och ett avbeställningsskydd gäller endast för en biljett. Ombokning sker i mån av plats.

Köp biljett Bäddat för Trubbel · Från 475kr