Villkor Showtic Presentkort

PRESENTKORT utfärdas av SHOWTIC, som ägs av 2Entertain AB (556436-0948), vars huvudkontor finns på Box 278, 311 23 Falkenberg, med VAT-nummer SE556436-0948.

Vem är ansvarig? 

Showtic säljer evenemangsbiljetter och presentkort till evenemang i Norden. Showtic har inga mellanhänder utan säljer alltid biljetterna direkt från arrangören.  Showtic är kundens avtalspart vid köp.

  • Showtic samarbetar med presentkortsleverantören Microdeb vilken erbjuder tjänsten dittkort.se där man kan se sitt saldo samt ladda på ett befintligt kort.
  • När du laddar på ditt kort via dittkort.se är det giltigt 1 år från utfärdande datum.
  • Betalningsmetoder: På dittkort.se erbjuds kortbetalning, betalningen sker därmed direkt online med VISA/MASTERCARD. Inga kortuppgifter sparas av Showtic/2Entertain AB utan endast referensnummer nyttjas i dialog med DIBS Payment Services AB (publ) (www.dibs.se) som tillhandahåller betalningslösningen för dittkort.se, DIBS Payment Services AB (publ) är PCI-certifierat.

Du kan inte byta ditt PRESENTKORT mot en annan valör eller typ av presentkort, och inte heller sammanföra det outnyttjade värdet på två eller flera PRESENTKORT på ett nytt Showticpresentkort.

PRESENTKORT har inget kontant inlösningsvärde och kan inte bytas mot kontanter, inte heller kan något kontantförskott göras på någon del av det värde som laddades på ditt presentkort vid inköpstillfället.

Du bör behandla PRESENTKORTET som om det vore kontanter. Om du förlorar ditt PRESENTKORT ersätts det inte och du förlorar oanvända medel på det på precis samma sätt som om du förlorade din plånbok.

Hur levereras presentkortet? 

Det levereras till din e-post i form av en PDF till den mailadress du angett. Presentkorts-PDF:en innehåller en presentkortskod som du kan använda som betalmedel.

Hur lång giltighetstid gäller? 

PRESENTKORTET har en giltighetstid på ett (1) år från utfärdandedatum. Aktuellt saldo och giltighet kan alltid kontrolleras via https://shortpass.microdeb.me/#/

 

Var kan presentkortet användas? 

PRESENTKORT nyttjas hos valfri, till Showtic vid upplevelsetillfället, ansluten arena eller produktion. Se www.showtic.se/presentkort för aktuella anslutna arenor och produktioner.

PRESENTKORT kan lösas in delvis eller helt via Showtic Gästservice per telefon på 0771-13 43 00 eller online på showtic.se samt på anslutna arenor, som finns angivna på showtic.se/presentkort. För utvalda evenemang är inlösen endast tillgänglig per telefon.

PRESENTKORT nyttjas också som betalningsmedel i kassan på vid upplevelsetillfället ansluta arenor. Besök www.showtic.se/presentkort för aktuella anslutna arenor.

 

Vad gäller om du ångrar ditt köp av presentkort? 

Vid köp av presentkort via Internet gäller distansavtalslagen. Om du av någon anledning ångrar ditt köp skall Showtic Gästservice kontaktas inom 14 dagar från beställningsdatum. För att kunna hantera ditt ärende behövs Presentkortsnummer och shortpassnummer för det köp det gäller. Dessa hittar du på ditt värdebevis. PRESENTKORTET får inte vara använt. Återbetalning sker inom 8 dagar från att vi mottagit returnerat presentkort.

 

Showtics skyldigheter och kundens rättigheter avseende Showtic Presentkort

Showtic har ett brett utbud av evenemangsbiljetter och presentkort till evenemang i Norden. Utbudet uppdateras löpande. Aktuellt utbud finns på showtic.se/presentkort. Showtic har inga mellanhänder utan säljer alltid biljetterna direkt från arrangören. Showtic är kundens avtalspart vid köp.

Showtic är skyldiga att se till att:
• Du får en skriftlig bekräftelse på ditt köp.
• Du får din köpta produkt enligt gällande leveransvillkor.

 

Moms 

Värdebeviset för PRESENTKORTET är en flerfunktionsvoucher och är momsbefriad vid försäljningstillfället.

 

Variation

Showtic kan ändra villkoren i detta avtal när som helst genom att publicera en ändrad version på showtic.se/presentkort av ett eller flera av följande skäl:
(a) för att spegla introduktionen eller utvecklingen av nya system, driftsätt, tjänster eller faciliteter (inklusive, utan begränsning, tillägg eller borttagning av varor eller tjänster som kan inköpas med PRESENTKORTET); (b) för att spegla en förändring eller en förväntad förändring av marknadsvillkor, allmän god praxis eller kostnaden för att leverera tjänster till våra kunder; (c) för att följa ett avtal, en lag, föreskrift eller order som är bindande för Showtic; (d) för att överensstämma med eller förutse ändringar i lag eller beskattning, praxiskoder eller rekommendationer från annat tillsynsorgan; (e) för att säkerställa att vår verksamhet drivs omdömesgillt och förblir konkurrensduglig; (f) för att ta hänsyn till ett beslut av en domstol, en ombudsman, ett tillsynsorgan eller liknande organ med rättslig eller kommersiell jurisdiktion över Showtic; (g) för att göra villkoren i detta avtal rättvisare eller tydligare för dig; (h) för att korrigera ett misstag som kan upptäckas i sinom tid; eller (i) enligt överenskommelse med dig.