Villkor för tävlingar på Showtics sociala medieplattformar

Morsdagstävling 2024

Villkor för deltagande

 1. I tävlingar som anordnas på Showtics sociala medier deltar du alltid avgiftsfritt och utan krav på köp. Tillgång till internet och ett giltigt konto på berörd social medieplattform krävs.
 2. Tävlingen är öppen för invånare i Sverige som är 18 år eller äldre.
 3. Anställda på Showtic och deras närstående tillåts inte delta i tävlingar på Showtics sociala medier.
 4. Deltagande via agenter eller tredje part är inte tillåtet.

Tävlingen

 1. Deltagare har möjligheten att delta i en tävling för att ha en chans att vinna ett pris.
 2. Vinnaren blir kontaktad av Showtics officiella konto på berörd social medieplattform inom 24 timmar efter att vinnaren har blivit utsedd. Vinnaren måste svara på samtliga meddelanden för att göra anspråk på sitt pris inom 7 dagar efter att arrangören skickat meddelandet. Om vinnaren inte gör anspråk på priset inom denna tidsram förbehåller sig Showtic rätten att erbjuda priset till en ersättare som väljs enligt dessa villkor.
 3. Priset kommer att skickas ut inom 28 dagar efter att tävlingen har avslutats.
 4. Priset kan inte tas ut i kontanter och kan inte heller bytas mot annan/andra produkter. Priset kan inte överlåtas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 5. Showtic förbehåller sig rätten att verifiera alla deltagares behörighet och kan diskvalificera deltagare som inte uppfyller kraven för deltagande.
 6. Tävlingens tidsram utannonseras i tävlingsinlägget. Sena bidrag godkännes ej.
 7. Priser erbjuds i mån av tillgång. I händelse av oförutsedda omständigheter förbehåller sig Showtic rätten att ersätta priset mot annat pris med motsvarande eller större värde.
 8. Samtliga vinnare utses slumpmässigt av Showtics marknadsavdelning. Beslutet kan inte överklagas.

Skyldigheter

 1. Varje deltagare bekräftar att någon individ som syns i en sociala medie-post har gett sitt tillstånd att inkludera sitt namn och/eller konto på Showtics sociala medie-kanaler och plattformar.
 2. Det sociala mediekonto som deltar i tävlingen måste vara skapad i enlighet med respektive sociala medieplattforms communityregler och det kan krävas att kontot är publikt/öppet för att kunna delta i tävlingen.
 3. Arrangören kommer att använda den information som skickas in av deltagarna endast i syfte att genomföra tävlingen, om inte annat anges. Genom att delta i denna tävling samtycker alla deltagare till att Showtic använder dess personuppgifter i syfte att administrera denna tävling, inklusive att dela deras namn och / eller sociala medie-konton med andra deltagare om de vinner ett pris. Vinnarnas namn kan komma att publiceras på Showtics sociala medieplattformar när alla vinnare har kontaktats. Alla vinnare kommer att meddelas via direktmeddelande i de sociala mediekonton som de använt för att delta i tävlingen.
 4. Denna tävling organiseras av Showtic och är inte på något sätt sponsrad, främjad, administrerad av eller förknippad med den berörda sociala medieplattformen. Du bekräftar att all information som du skickar in för att delta i tävlingen skickas till arrangören och inte till den berörda sociala medieplattformen samt att du samtycker till att den berörda sociala medieplattformen inte är ansvarig gentemot dig på något sätt för denna tävling. Du godkänner en fullständig ansvarsfrisättning för den berörda sociala medieplattformen.
 5. Efter vinnare är korad samtycker de till att de kan komma att medverka i Showtics sociala medier. Samtycket innebär att vinnaren kan förekomma med bild eller endast med namn i eventuell marknadsföring i Showtics kanaler. Mängd marknadsföring med vinnaren ska begränsas till rimlig mängd.
 6. Dessa villkor regleras i enlighet med lagar i Sverige.
 7. Showtic förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra tävlingen och dess villkor utan förvarning i händelse av en katastrof, krig, civil eller militär störning, överträdelse av tillämplig lag eller reglering eller någon annan händelse som är utanför Showtics kontroll. Eventuella andra ändringar i tävlingen kommer att meddelas till deltagarna så snart som möjligt via den berörda sociala medieplattformen av Showtic.
 8. Genom att delta i tävlingen godkänner du ovanstående villkor och regler.

Presentkortet gäller föreställningar som spelas på följande arenor: Lisebergsteatern China Teatern Vallarnas friluftsteater Rondo Oscarsteatern Hamburger Börs Intiman Höga Kusten Friluftsteater

För övriga frågor som inte besvarats i ovanstående villkor, kontakta info@showtic.se