ANNIE

Brodwaymusikalen intar Intiman i Stockholm

Brodwaymusikalen intar Intiman i Stockholm

Intiman • 19 Sep - 5 Dec

ALLT DU BEHÖVER VETA
INFÖR DITT BESÖK MED ANLEDNING AV COVID-19

Uppdaterades 2021-08-03

För Intiman är det enormt viktigt att du som kund känner dig säker och trygg när du besöker någon av deras föreställningar. På den här sidan presenteras alla de åtgärder de gör på Intiman, för att skapa utökad trygghet med anledning av Covid-19. De följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar hela tiden sin verksamhet efter rådande riktlinjer. De följer också händelseutvecklingen noga och arbetar ständigt med åtgärder för gästernas och personalens trygghet och säkerhet.

 

VAD GÄLLER FÖR MIG SOM GÄST?

Har du sjukdomssymptom, även lindriga sådana, så ber de dig stanna hemma och välkomnar tillbaka dig vid ett annat tillfälle, när du är frisk igen. De uppmanar alla som planerar att delta i evenemangen att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hygien och smittspridning. I våra mail inför besöket, informerar de också om vilka åtgärder de gjort på arenan för att skapa utökad trygghet och påminner om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hygien och smittspridning. Får du Corona-liknande symptom och behöver senarelägga ditt besök, vänligen kontakta Showtic Gästservice på 0771 – 13 43 00 eller info@showtic.se för ombokning.

VAD GÄLLER FÖR INTIMANS PERSONAL?

För personalen gäller naturligtvis att man vid minsta sjukdomssymptom stannar hemma. De uppmanar alla som jobbar med våra evenemang att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hygien och smittspridning.

 

FLER ÅTGÄRDER FÖR DIN TRYGGHET

VAD GÖR DE FÖR ÅTGÄRDER PÅ ARENORNA FÖR ATT DU SKA KÄNNA DIG SÄKER?

– Följer Folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer gällande maxantal.

– Har anpassat seatingen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande avstånd/tomma platser mellan olika sällskap.

– Har värdar och värdinnor på plats på arenorna, som hjälper till vid in- och utpassering till teatern, vid toaletterna och som också hjälper till med säker placering av gästerna.

– Påminner gästerna om att hålla avstånd, både med hjälp av värdarna och med hjälp av skyltning.

– Har flera stationer med handsprit, framförallt i foajén och på toaletterna.

– Har utökat våra städrutiner.

– Minimerar direktkontakt med gästerna vid biljettkontroll och scannar alla biljetter istället för att riva biljetter.

– Vid servering och i garderoberna följer de aktuella riktlinjer som finns för restaurang/servering.

 

HAR DU YTTERLIGARE FUNDERINGAR KRING CORONAVIRUSET?

För fler frågor och svar om till exempel symptom på smitta och hur viruset smittar, hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida: folkhalsomyndigheten.se
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

För ytterligare information om Coronaviruset, så hänvisar vi till krisinformation.se, där ansvariga myndigheternas information om coronaviruset presenteras:
Information om coronaviruset på krisinformation.se

Köp biljett ANNIE · Från 595kr