Wallmans Stockholm

Wallmans 30 år - en unik upplevelse av show, mat och dryck.

Wallmans 30 år - en unik upplevelse av show, mat och dryck.

WALLMANS STOCKHOLM• 22 Sep, 2021 - 11 Jun, 2022
Partner

Tryggt besök

ALLT DU BEHÖVER VETA INFÖR DITT SHOWBESÖK MED ANLEDNING AV COVID-19
Uppdaterades 2021-08-11

För Wallmans Stockholm är det enormt viktigt att du som kund känner dig säker och trygg när du besöker någon av deras shower eller föreställningar. På den här sidan presenterar vi alla de åtgärder de gör på arenan, för att skapa utökad säkerhet med anledning av Covid-19. De följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar hela tiden deras verksamhet efter rådande riktlinjer. De följer också händelseutvecklingen noga och arbetar ständigt med åtgärder för gästernas och personalens trygghet och säkerhet.


Du måste godkänna marknadsförings-cookies för se videon.

Du måste godkänna marknadsförings-cookies för se videon.


VAD GÄLLER FÖR MIG SOM GÄST?

Har du sjukdomssymptom, även lindriga sådana, så ber vi dig stanna hemma och välkomnar tillbaka dig vid ett annat tillfälle, när du är frisk igen. Vi uppmanar alla som planerar att delta i evenemangen att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hygien och smittspridning. I mailen inför besöket, informeras det också om vilka åtgärder som gjorts på arenan för att skapa utökad säkerhet och påminner om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hygien och smittspridning. Får du Corona-liknande symptom och behöver senarelägga ditt besök, vänligen kontakta oss för ombokning.

VAD GÄLLER FÖR WALLMANS PERSONAL?

För personalen gäller naturligtvis att man vid minsta sjukdomssymptom stannar hemma. De uppmanar alla som jobbar med våra evenemang att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hygien och smittspridning.

Fler åtgärder för din trygghet

  • För din trygghet har vi reducerat antal publikplatser, och följer Folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer gällande maxantal och vad som gäller för restaurang/servering.
  • Wallmans har anpassat möbleringen för att skapa utrymme mellan sällskap, och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande avstånd mellan olika sällskap.
  • Insläpp i lokalen genomförs med avstånd mellan varje sällskap.
  • Det finns 2 garderober för att minimera köbildning.
  • Värdar och värdinnor på plats hjälper till vid gästers in- och utpassering och med säker placering av dig som gäst.
  • Wallmans påminner gästerna med hjälp av skyltning om god handhygien, och om att hålla avstånd.
  • Det finns flera stationer med handsprit på arenan.
  • Utökat våra städrutiner.


Vanliga frågor och svar

Återlösen av biljetter till ej inställda eller flyttade evenemang?

Nej, vi återlöser inte några biljetter.

Vem kontaktar jag om jag har ytterligare frågor inför mitt besök?

Du kan alltid kontakta Showtic Gästservice om du har några frågor. Du når dem på info@showtic.se eller via telefon på 0771-13 43 00 måndag-fredag mellan kl 09.00 – 15.00.

HAR DU YTTERLIGARE FUNDERINGAR KRING CORONAVIRUSET?

För fler frågor och svar om till exempel symptom på smitta och hur viruset smittar, hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida:
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

För ytterligare information om Coronaviruset, så hänvisar vi till krisinformation.se, där ansvariga myndigheternas information om coronaviruset presenteras:
Information om coronaviruset på krisinformation.se

//showtic.se/content/uploads/2020/09/safe-to-visit-dig.jpg

Köp biljett Wallmans Stockholm · Från 595kr