Deva Premal & Miten

Den TIDLÖSA turnén – Kom och sjung.

Den TIDLÖSA turnén – Kom och sjung.

China Teatern

Deva Premal & Miten

De är tillbaka! Efter två år av djungelliv på stränderna i Costa Rica, turnerar Deva och Miten igen och Spread the Word bjuder in till livekonsert på China Teatern i Stockholm.

Deva Premal och Miten är musiker, lärare och sångmästare – moderna andliga nomader som rest runt i världen i mer än 25 år för att dela med sig av uråldriga mantran.

De har blivit Grammy-nominerade och varmt rekommenderade av såväl Cher som Dalai lama, sålt över 1,5 miljoner album och har mer än en miljon Spotify-lyssnare varje månad!

Varhelst musik används för meditation, stresshantering, personlig utvecklig och medveten kontemplation spelas Deva Premal och Mitens musik.

Paret, som träffades i ett indiskt ashram 1990, reser världen runt och delar ett ständigt flöde av underbar musik och positiv anda. Precis vad världen behöver just nu.

In English

They're back! After two years of jungle life on the beaches of Costa Rica, Deva and Miten are going on tour again and Spread the Word invites you to a live concert at China Teatern in Stockholm.

Grammy nominated, endorsed by celebrities as varied as Cher and H.H. Dalai Lama, with over 1.5 million album sales and over a million monthly Spotify listeners, Deva Premal and Miten are modern day spiritual nomads on a mission to share the medicine of Sanskrit mantras with the world.

As musicians, teachers and chant masters, they have been at the cutting edge of Sanskrit chanting for 25 years, enhancing the yoga practice of millions. Wherever music is utilised for meditation, stress management, personal growth and conscious contemplation, you will find the names of Deva Premal and Miten.

The couple, who met in an Indian ashram in 1990, model spiritually conscious living, travelling the world sharing a continual outpouring of great music and positivity. Just what the world needs right now.

Köp biljett Deva Premal & Miten · Från 295kr